Ber om flere lærere i hele grunnskolen

Utdanningsforbundet krever en nasjonal minstenorm for lærertetthet for alle trinn i grunnskolen.