Google: – Bli digital eller dø

De fleste selskapene på Oslo Børs står i fare for å forsvinne innen ti år om de ikke klarer å omstille seg, advarer Google.