Hver tredje innsatt er utlending

34 prosent av de innsatte i norske fengsler er utlendinger. Polakker, litauere og rumenere er de største nasjonalitetene etter nordmenn.