Måtte leite etter skiløparar

Hovudredningssentralen vart varsla om to skiløparar som hadde køyrd seg vekk.