Nav og politi fikk kraftig kritikk av tingretten

Firebarnsmorens hus ble solgt på tvangsauksjon for at Nav skulle få dekket sitt krav. Men i retten ble kvinnen blankt frifunnet for trygdesvindel, mens dommeren kritiserte undersøkelsene til både Nav og politiet.